autostore

DSV laajentaa osuuttaan 3PL-markkinoilla

Element Logicin toimittamat AutoStore-ratkaisut otetaan käyttöön DSV:n toimipaikoissa yhdeksässä maassa; samalla AutoStore-järjestelmien määrää kasvaa maailmanlaajuisesti 600:aan.

Tanskalainen kuljetus- ja logistiikka DSV laajentaa osuuttaan 3PL-markkinoilla ottamalla käyttöön AutoStore-teknologiaa Element Logicin toteuttamana. AutoStore-järjestelmä ja Element Logicin oma ohjelmisto muodostavat yhdessä verkkokauppatoimijoiden johtavan ratkaisun. Ratkaisu otetaan käyttöön yhdeksässä maassa, ja se on AutoStoren 600. järjestelmätoteutus.

DSV:n maailmanlaajuinen strategia on palvella asiakkaitaan markkinoiden kustannustehokkaimmilla ja toiminnallisesti tehokkaimmilla ratkaisuilla. Näiden ratkaisujen on oltava ympäristöystävällisiä ja annettava asiakkaiden käyttöön kestävää ja luotettavaa teknologiaa.

Ratkaisu tuo DSV:n asiakkaille kilpailuetua markkinoilla. Tämä monessa toimipaikassa tapahtuva käyttöönotto-ohjelma seuraa Element Logicin onnistunutta AutoStore-teknologiatoteutusta DSV:n jakelukeskuksissa Norjassa. Nämä jakelukeskukset sijaitsevat Vestbyssä Oslon ulkopuolella.

 

Kansalliset rajat ylittävää teknologiaa

”Todistetusti toimiva teknologiaratkaisu yhdistettynä kymmeniä vuosia kestäneeseen Element Logicin ja AutoStoren väliseen yhteistyöhön sekä eManager-ohjelmiston hyödyntäminen antaa DSV:lle merkittävän kilpailuedun sekä nykyisten että uusien asiakkaiden kanssa”, kertoo Håvard Hallås, Chief Commercial Officer, Element Logic.

Hallås uskoo, että DSV:n ratkaisu on kiinnostava mahdollisuus markkinoilla, joille kasvu on ominaista: ”Integroitujen ratkaisujen ja yhteisen teknologian toimittaminen maasta tai mantereesta riippumatta tuo kilpailuetua. Tämä on jännittävää aikaa DSV:n kannalta.”

Element Logic CFO Håvard Hallås
Chief Commercial Officer, Element Logic

DSV:n Solutions-divisioona CEO Brian Ejsing kommentoi investointiohjelmaa: ”Tämä on looginen edistysaskel, kun ottaa huomioon verkkokauppatoimintojemme kasvun. Tämä kumppanuuden ansiosta voimme suurentaa kuluttajatoimintojen täyttämisverkostoa paljon aiempaa nopeammin.”

AutoStore, CEO and President, Karl Johan Lier totesi: ”Viimeisin kumppanuutemme DSV:n kanssa on positiivinen merkkipaalu AutoStorelle, ja se on keskeinen osa kasvuamme tulevaisuudessa. DSV on kannaltamme erinomainen kumppani, sillä kumpikin yritys arvostaa tehokkuutta, innovaatiota ja ympäristövaikutusta. Niinpä asemoitumisemme markkinoilla on yhtenäinen.”

AutoStoren nopea kasvu

Element Logic toteutti ensimmäisen robottijärjestelmän vuonna 2005, ja viimeaikaiset kasvuluvut ovat herättäneet kansainvälisesti huomiota.

AutoStoren CEO Karl Johan Lierin mukaan 3PL-sektorin kasvu tulee jatkumaan.

”Automatisoitujen ratkaisujen tarve vähittäismyynnissä ja verkkokauppojen suosion kasvu kuluttajien keskuudessa osoittaa, että automatisoitujen varastoratkaisujen markkinat ovat suuret.”

Lier uskoo, että AutoStore ja sen myyntikumppanit ovat hyvin valmistautuneita laajentamaan markkinaosuuttaan.

”Vaikka AutoStore on itsessään ainutlaatuinen ja tehokas teknologia, kuitenkin juuri DSV:n kaltaiset toimijat ovat tärkein kannuste AutoStoren ja Element Logicin eManager-ohjelmiston käytölle. Teknologiamme on joustavaa ja skaalautuvaa: ratkaisuamme käyttävien yritysten ei siis tarvitse ennakoida kysyntää, sillä ne voivat tarvittaessa skaalata toimintaansa.”

 

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up

Haluatko tietää lisää varaston optimoinnista?

Ota yhteyttä