Element Logic julkaisee pilvipalveluna toimivan tietoalustan, jolla varastotoiminnot optimoituvat reaaliajassa

Varastoautomaation edelläkävijäyritys Element Logic on kehittänyt pilvipohjaisen tietoalustan, joka kerää, analysoi, jakaa ja hyödyntää tietovirtoja useista tietolähteistä reaaliajassa. eLogiq on rakennettu Microsoft Azure -teknologiaan, ja sen pitkän aikavälin tavoitteena on täysin automatisoitu varastoratkaisu, joka optimoi itsenäisesti itseään.

“Epävarmat tulevaisuudennäkymät lisäävät tarvetta reagoida nopeasti intralogistiikassa ja tavaroiden käsittelyssä maailmanlaajuisesti. Dataan perustuvan tiedon saatavuus päätöksenteon tueksi, on ratkaisevan tärkeää selviytymisen, toiminnan ja logistiikan optimoinnin ja kannattavuuden säilyttämisen kannalta muuttuvilla markkinoilla”, Element Logicin toimitusjohtaja Dag-Adler Blakseth sanoo.

eLogiq tarkoittaa kilpailuetua

Element Logic on tehnyt yhteistyötä Microsoftin kanssa, ja tietoalusta eLogiq on rakennettu sen pilvipohjaiseen Azure-teknologiaa hyödyntäen. eLogiqin avulla on mahdollista kerätä ja analysoida tietovirtoja eri lähteistä reaaliajassa, jolloin yritykset voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin varastotoiminnan optimoimiseksi välittömästi. 

 “Uusi, Azure-ympäristöön rakennettu ja Element Logicin kehittämä, alusta on tärkeä askel varastotoimintojen optimoinnissa. Tiedon tuominen saataville avaa useita mahdollisuuksia varastotoimintojen parantamiseen, tehokkuuteen ja kasvuun. Tämä tuo kilpailuetua kaikille alustan omaksuville yrityksille”, Microsoftin Global Partner Solutions Leader Daniel Reime sanoo.

 

"eLogiqin avulla voimme auttaa asiakkaitamme parantamaan sisäisiä prosesseja, lisäämään tehokkuutta ja tarjoamaan heille nopeampaa ja luotettavampaa tilausten käsittelyä."

— Sutharshan Nadarajah, teknologiajohtaja, Element Logic

Tieto on kultaa

Data, eli tieto, on ydinvoimavara, kun kehitetään uusia ja yrityksen toiminnan kannalta arvokkaita ratkaisuja. Jotta voisimme olla kilpailukykyisiä muuttuvilla markkinoilla, pääsy tietoihin sisäisistä ja ulkoisista lähteistä on välttämätöntä. Mitä enemmän tietoa on tarjolla hyödynnettäväksi, sitä parempi käsitys meillä on oikeiden ja nopeampien päätöksien tekemiseen. 

“Asiakkaidemme varastoratkaisuissa on arvokasta dataa, ja eLogiq kerää ja järjestelee sen tietokantaan. Tietoa löytyy useista lähteistä, mukaan lukien Element Logicin muut ohjelmistoratkaisut, kuten eManager, eOperator ja eController. Ohjelmistojamme yhdistetään ja käytetään muun muassa tietoihin perustuvassa optimoinnissa,” Element Logicin teknologiajohtaja Sutharshan Nadarajah selittää.

Kyseessä on maratooni – ei sprinttikisa

Element Logic on optimoinut varastotoimintoja 1980-luvulta lähtien ja on erikoistunut kehittämään ohjelmistoja ja automatisoituja ratkaisuja, joiden avulla yritykset voivat suunnitella, käyttää ja hallita kokonaisvaltaista varastoratkaisua. Ohjelmistot ja automatisoidut varastoratkaisut tuottavat jatkuvasti suuria määriä dataa, jota käsitellään, analysoidaan ja esitetään arvokkaana sisältönä luotettavan tietopohjan luomiseksi päätöksenteon tueksi.

eLogiq-tietoalusta on kehitetty tätä tarkoitusta varten; se kerää tietoja, jäsentää ja analysoi sitä ja käyttää sitä sitten erilaisiin lisäarvopalveluihin ja sovelluksiin.

Tulevien kuukausien ja vuosien aikana eLogiqiin lisätään useita palveluita ja sovelluksia, jotka vaihtelevat KPI:ihin, eli suorituskykyyn perustuvista mittareista,  käsiteltyä avaindataa näyttävästä kojelautaratkaisusta aina ohjelmointirajapintaratkaisuun, jonka avulla varastonhallintajärjestelmät voivat noutaa raakadataa eLogiqista. Tulevat palvelut sisältävät myös ennakoivia analyyseja tavaravirroista ja mahdollisista ongelmista, varaston ja itse dataratkaisun optimointia edelleen sekä tiedonkeruuta kestävän kehityksen, riskienhallinnan ja viranomaisvaatimusten dokumentoimiseksi.

"Keskitymme kehittämään uusia palveluita ja sovelluksia laajentaaksemme tietoalustaa. Tiedon älykäs saavutettavuus ja käyttö auttavat asiakkaitamme hallitsemaan markkinoita ja jatkuvasti muuttuvaa maailmaa."

— Dag-Adler Blakseth, toimitusjohtaja, Element Logic

”Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on automatisoitu varastoratkaisu, joka optimoi ja säätää itse itseään tietonäkemysten perusteella. Tämä vapauttaa aikaa ja resursseja muihin tehtäviin. Digitalisointi- ja prosessien optimointiratkaisumme voidaan toimittaa valmiina sovelluksina ja toiminnallisuuksina, jolloin asiakkaamme voivat keskittyä arvoon ja tulokseen, mutta vähemmän itse prosessiin”, Sutharshan Nadarajah toteaa.

“Keskitymme kehittämään uusia palveluita ja sovelluksia laajentaaksemme tietoalustaa. Tiedon älykäs saavutettavuus ja käyttö auttavat asiakkaitamme hallitsemaan markkinoita ja jatkuvasti muuttuvaa maailmaa. Tämä on tuote, joka kehittyy jatkuvasti seuraavien vuosien aikana. Siitä tulee jännittävä matka”, toimitusjohtaja Dag-Adler Blakseth päättää.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up