A man in a helmet and a yellow west is building the AutoStore grid consisting of aluminium columns.

Element Logicin toimittamien AutoStore-projektien sisältö

Automaatioinvestoinneissa on otettava huomioon monia asioita. Tässä artikkelissa käsitellään AutoStore-asiantuntijaprosessiamme.

”Element Logicin laaja-alainen asiantuntemus, helppokäyttöinen ohjelmisto ja yli 35 vuoden kokemus sisälogistiikasta auttavat löytämään asiakkaalle optimaalisen ratkaisun, joka toimii nyt ja ottaa huomioon myös tulevan kasvun”, selittää Niklas Poulsen, Sales Manager, Element Logic.

Vuonna 2020 elektroniikan tukkukauppa CBK valitsi Element Logicin toimittaman AutoStoren varastonsa optimointiin. Seuraavassa videossa näytetään koko prosessi alusta loppuun:

Kumppanuuden muodostaminen

Automatisoinnin ensimmäinen vaihe on ottaa yhteyttä Element Logicin myyntitiimin asiantuntijoihin. Kokeneet asiantuntijat tuntevat varastoautomaatiototeutuksen ja varastojen AutoStore-järjestelmät perusteellisesti, joten he voivat johtaa investoinnin tuottolaskelmien ja takaisinmaksuanalyysien tekoa. Tällä tavoin löydetään nykyisiä ja tulevia tarpeita vastaava räätälöity ratkaisu.

Tiimi ottaa laskelmissa huomioon toimintojen kaikki osa-alueet. Osa laskelmista on yksinkertaisia, kuten toimintojen suorittamiseen tarvittavien työntekijöiden määrä. Lisäksi lasketaan myös se, kuinka paljon tavaroiden keräilyyn liittyvien inhimillisten virheiden vähentyminen tuo säästöjä ja kuinka paljon asiakastyytyväisyys kasvaa, kun toimitukset nopeutuvat ja ovat entistä turvallisempia.

”Lopuksi asiakkaalle annetaan budjetti- ja aikatauluarvio”, Poulsen sanoo.

Two men are pointing and looking at a presentation of a drawing of an AutoStore solution.
RÄÄTÄLÖITY RATKAISU: kaikki ratkaisut ovat erilaisia ja kullakin asiakkaalla on omat tarpeensa

 

Omia tarpeita vastaavan räätälöidyn varaston suunnitteleminen

Kun asiakkaan tarpeet ja mieltymykset on selvitetty, järjestelmäsuunnittelijatiimi tekee tiivistä yhteistyötä myyntitiimin ja projektipäällikön kanssa, kun se suunnittelee kokemukseen perustuvan ja luovuutta hyödyntävän räätälöidyn varastoratkaisun. Kaikki ratkaisut ovat erilaisia.

”Käytämme paljon aikaa analysointiin ja laskelmiin, jotta pystyisimme ymmärtämään asiakkaan tarpeet”, selittää Lasse Vik, Product Manager, AutoStore. Vik suunnittelee järjestelmiä kaikenlaisille asiakkaille, olipa niiden koko, muoto tai haasteet minkälaisia tahansa.

A red bok with a portrait photo og Lasse Vik and the quote "We spend a lot of time analysing and calculating numbers to understand your needs"

Kun sopimus asiakkaan kanssa on allekirjoitettu, asiakkaalle määritetään projektipäällikkö, joka toimii kaikkien vaiheiden koordinaattorina sekä yhteyshenkilönä asiakkaan ja ratkaisun suunnitelleen ja sitä rakentavan tiimin välillä. Tällä tavoin asiakkaalla on yksi keskitetty yhteyshenkilö – mikä helpottaa pysymistä ajan tasalla eri vaiheissa.

”On välttämätöntä, että käymme asiakkaan kanssa avointa ja rehellistä vuoropuhelua kaikista yksityiskohdista. Tällä tavoin kumpikin osapuoli voi luottaa turvallisin mielin prosessiin”, selittää Nils Grille, Project Manager, Element Logic.

A man in a yellow west in a warehouse is pointing and looking at something outside of the camera shot.
ONNISTUMISTEKIJÄ: projektipäällikkö Nils Grille koordinoi koko projektia ja tarkistaa laadun, joten koko prosessi on asiakkaan kannalta sujuva

Suunnittelutiimi tekee useita 3D-malleja ja ajaa simulaatioita, joiden avulla varmistetaan, että asiakas saa käyttöönsä parhaan mahdollisen ratkaisun. Näiden simulaatioiden avulla saadaan käsitys sitä, minkälainen lopullisen ratkaisun kapasiteetti ja teho on.

”Kun suunnitelmaluonnos on tehty asiakkaan tarpeiden ja käytettävissä olevan tilan perusteella, tämä luonnos esitellään asiakkaalle, minkä jälkeen sovitaan yhdessä asennuksen suorittamistapa”, Grille sanoo.

A man is working on the AutoStore solution with three computer screens.
KAIKKI VARASTOT: jokaisessa rakennuksessa on hyvät ja huonot puolensa, ja Element Logicin asiantuntijat tekevät kaikkensa löytääkseen täydellisen käytettävissä olevaan tilaan sopivan ratkaisun

 

Toimitus ja rakentaminen

AutoStorea voisi verrata vaativaan Lego-palikkasarjaan. Projektipäällikkö johtaa projektia sekä koordinoi resurssit ja toimitukset, mikä varmistaa sujuvan rakennusvaiheen.

”Varmistan projektipäällikkönä, että kaikki toimitukset saapuvat juuri oikeaan aikaan. Yli 35 vuoden toiminnan aikana Element Logic ei ole toimittanut yhtäkään projektia merkittävästi myöhässä. Asiakkaamme osaavat todella arvostaa tätä vastuullisuutta muutostilanteessa”, projektipäällikkö Grille selittää.

A portrait photo of Nils Grille with the quote "After more than 35 years in operations, Element Logic has not had any significant delays in delivering projects. Our customers highly value this accountability in a time of change"

Kun materiaalit saapuvat, rakennustiimi käyttää paljon aikaa kehikon mittaamiseen ja ensimmäisten alumiinipylväiden asentamiseen. Rakennuksen jokaiseen vaiheeseen keskitytään huolisesti ja tarkasti, sillä näin voidaan välttää virheet, jotka voivat vaikuttaa rakentamiseen myöhemmissä vaiheissa.

A pair of hands is using a ruler to measure the distances of aluminum columns of the AutoStore grid.
TARKAT YKSITYISKOHDAT: yksikin pieni poikkeama perustuksissa vaarantaa lopputuloksen

”Kun perustus on valmis, kokeneet rakennustiimit rakentavat kehikon muut osat nopeasti rivi kerrallaan”, Grille selittää.

Koko AutoStore-ratkaisu rakennetaan juuri asiakkaan tiloihin sopivaksi sekä tämän tarpeita ja pyyntöjä vastaavaksi. Räätälöity ratkaisu sisältää kehikon lisäksi myös huoltokerroksen, portit ja kaiken muun yksilölliseen ratkaisuun sisältyvät osat. Tavoitteemme on hyödyntää asiakkaan tilat mahdollisimman tehokkaasti ja tilaa säästävästi.

Jos asiakas tarvitsee kokonaisvaltaista varastoratkaisua, voimme luoda sellaisen, ja tarjoamme AutoStoren lisäksi tukea myös asiakkaiden muille järjestelmille ja teknologioille.

Rakennusprosessin viimeinen vaihe on robottien sijoittaminen kehikkoon.

A man in a helmet and yellow vest is constructing the AutoStore grid.
KUIN VAATIVA VARASTOJEN LEGO-SARJA: kun perustus on paikallaan, kehikko kootaan kuin vaativa Lego-palikkasarja

 

Kapasiteetin ja tehon testaaminen

Kun robotit on asennettu kehikon päälle, käyttöönottotiimi suorittaa kattavat erilaisiin tilanteisiin perustuvat testit ja simulaatiot. Tällä tavoin asiakas voi varmistua ennen käyttöönottoa, että AutoStore-järjestelmän kapasiteetti vastaa myyntiprosessin aikana tehtyjä arviointeja.

eManager-ohjelmistomme ansiosta voidaan toimia mahdollisimman tehokkaasti ja pienentää toimintakustannuksia. Ohjelmiston avulla toteutetaan varaston suoritus-, hallinta- ja ohjausjärjestelmät, joita voi käyttää samassa helppokäyttöisessä käyttöliittymässä.

”Testaan järjestelmän asiakkaan kanssa ja opastan tuotantoon siirtymisessä. Valmistelen myös palvelimet asennusta varten ja varmistan, että eManager-ohjelmisto on yhteensopiva asiakkaan nykyisten järjestelmien kanssa”, kertoo Theresa Marin Tantillo, Solutions Architect, Element Logic.

A close-up of a laptop with the eManager software controlling and optimising the AutoStore-system and robots.

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN: helppokäyttöisen eManager-ohjelmiston käyttö opetetaan Element Academy -koulutuksessa 

eManager opastaa käyttäjää AutoStore-tehtävien suorittamisessa, minkä lisäksi siinä on toimintojen raporttinäkymä ja palveluportaali. eManageria käytetään myös tuotteiden etsimiseen ja ohjaamiseen sekä inventaarioon, ja sen voi integroida ERP- ja varastonhallintajärjestelmiin sekä monenlaisiin varastonhallintajärjestelmiin.

”Mielestämme olemme maailman parhaita AutoStore-integroijia. eManager on AutoStoren aivot – se tehostaa järjestelmän toimintaa ja antaa kaikille osille mahdollisuuden olla yhteydessä muihin osiin, jolloin työnkulku voidaan optimoida”, Tantillo sanoo.

A portrait photo of Theresa Marin Tantillo with the quote "eManager is the brain of AutoStore making it efficient and enabling all components to communicate with each other for an optimised workflow"

Lue lisää eManagerista täällä.

Kouluttaudu superkäyttäjäksi

Kun uuden järjestelmän käyttöä opetetaan asiakkaalle, suosittelemme muutaman käyttäjän valitsemista superkäyttäjäkoulutukseen.

”Käyttäjä kutsutaan perehdyttämistä varten superkäyttäjäkoulutukseen, joka keskittyy käytännöllisiin ja teoreettisiin tehtäviin. Koulutus keskittyy toimintoihin, turvallisuuteen ja mahdollisesti esiintyvien erilaisten ongelmien ratkaisemiseen”, sanoo Børre Skogvold, Training Team, Element Logic.

Koulutus kestää muutaman päivän, ja koulutettavia kannustetaan käsittelemään teknisiä ongelmia ja ohjelmistoon liittyviä ongelmia, kun olemme paikalla.

Five people are working together in front of a computer system to learn how to operate the AutoStore-system.
SUPERKÄYTTÄJÄT: motivoituneet ja innokkaat superkäyttäjä-työntekijät ovat usein ratkaisevan tärkeitä asiakkaiden menestymisen kannalta

 

Asennuksen jälkeinen tuki ja asiakaspalvelu

Kun ratkaisu on valmis otettavaksi käyttöön, Element Logicin tukidivisioona on valmis auttamaan asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ja tekemään yhteistyötä asiakkaan kanssa, jotta automatisoitu varasto toimisi mahdollisimman tehokkaasti.

”Tuemme asiakkaita auttamalla heitä ratkaisemaan kaikenlaisia ongelmia, joita ratkaisussa saattaa esiintyä”, selittää Wenche Schellhorn, Senior Systems Consultant, Element Logic.

Superkäyttäjäkoulutuksen jälkeen asiakas ja tukidivisioona myös ymmärtävät toisiaan paremmin, sillä kumpikin käyttää samoja teknisiä termejä – tällä tavoin ongelmia voidaan ratkaista yhdessä.

Tukitiimi on aina valmis auttamaan kertaluonteissa tehtävissä. Tämä lisäksi se pyrkii jatkuvasti optimoimaan asiakkaan toimintoja sekä selvittämään missä ja miten se voi auttaa asiakasta kasvamaan.

A close-up of a woman talking in headphones in front of a computer.
PALVELUKESKEINEN TUKI: On tavallista, että tukeen ollaan paljon yhteydessä ensimmäisten toimintakuukausien aikana. Tiimimme opastaa mielellään ensimmäisten toimintakuukausien aikana – ja myös tulevina vuosina.

 

”Rakennusvaiheen aikana tieto kulkee kumpaankin suuntaan, ja tunnemme hyvin asiakkaan AutoStore-ratkaisun, kun sen käyttö aloitetaan ja kun asiakas voi tarvita apuamme”, kertoo Arnold Nielsen, Key Account Manager, Element Logic.

Asiakas voi saada kerran kuukaudessa palvelutasoraportin, jossa on yksityiskohtaisia tietoja AutoStore-ratkaisusta, kuten seisokkien ja valmistuneiden tehtävien määrästä.

Sujuva siirtyminen automaatioon

Koska meillä on kymmenien vuosien kokemus AutoStoresta ja sisälogistiikasta, osaamme siirtää asiakkaat asiantuntevasti manuaalisten varastojen käyttäjistä automaattisten varastojen käyttäjiksi. Menestymistä selittävä tekijä on ketteryys ja kunkin asiakkaan ympärille luotu ratkaisukeskeinen huoltotiimi – asiakas voikin luottaa siihen, että ratkaisu on räätälöity juuri asiakkaan tarpeiden mukaan.

Olipa kyse sitten asiakkuuspäälliköstä, projektipäälliköstä, suunnittelijoita, rakentajista, käyttöönottotiimistä, järjestelmäarkkitehdeistä, superkäyttäjien kouluttajista tai tukidivisioonan asiantuntijoista, siirtyminen automaattiseen varastoon tapahtuu sujuvasti ja miellyttävästi. Samalla yritystä valmistellaan tulevan kasvun varalta.

Ensimmäistä tapaamisesta toimivaan varastoon kuluva aika vaihtelee suuresti. Siihen vaikuttaa asiakkaan päätöksentekoprosessi ja tämän tarpeet.

”Vakioprosessi on yleensä noin kolme kuukautta tilauksesta toimitukseen, minkä lisäksi rakentamiseen kuluu vielä muutama kuukausi”, toteaa Niklas Poulsen, Sales Manager.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up

Lue lisää

Haluatko keskustella AutoStoren käytöstä omassa varastossasi?

Ota yhteyttä jo tänään!