Varastonhallintajärjestelmä (WMS) selitettynä

Varastonhallintajärjestelmä (WMS) antaa täydellisen hallinnan varastotoimintoihisi: se varmistaa sujuvan ja tehokkaan tavaroiden käsittelyn saapumisesta niiden lähettämiseen.

Varastonhallintajärjestelmä eli WMS (Warehouse Management System) ylittää mennen tullen perusvarastonhallinnan. Se hoitaa useita tehtäviä, kuten tilausten täyttämisen, tilankäytön ja tuottavuuden. Se on tehokkain tapa lähettää tilaukset varastoautomaatioratkaisuidesi hyödynnettäväksi.

”WMS on välttämätön kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Varsinkin jos varastosta löytyy minkäänlaista automaatiota”, Kim Gunnar Skapelen Josefsen sanoo. Hän on tuotepäällikkö Element Logicissa, jossa hänellä on keskeinen rooli varastoohjelmistojen tulevaisuuden kehittämisessä ja optimoinnissa.

Varastonhallintajärjestelmä hyödyttää varastoasi:

 • Tarjoamalla reaaliaikaisen näkyvyyden varastotasoihin, minimoila virheet ja varastojen loppumisen
 • Virtaviivaistamalla keräily- ja pakkausprosesseja
 • Vähentämällä manuaalisia virheitä
 • Varaamalla käytettävissä olevan tallennustilan tehokkaasti
 • Alentamalla toimintakuluja
 • Maksimoimalla työn tuottavuuden

ERP:n ja WMS:n erot

Varastointimaailmassa on monia ratkaisuja (ja vielä enemmän lyhenteitä). Kaksi, jotka usein sekoitetaan keskenään, ovat ERP ja WMS.

“Lyhyesti sanottuna ERP on paljon jaamepi kuin WMS”, Josefsen toteaa.

Toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmässä ( Enterprise Resource Planning ) voi olla WMS-toiminto, mutta se on suunniteltu seuraamaan myös muita tehtäviä, kuten kirjanpitoa, valmistusta, CRM:ää ja laskutusta.

Useimmat WMS-järjestelmät voidaan integroida saumattomasti olemassa olevaan ERP-järjestelmään, mikä varmistaa yhteenliitetyn ja kokonaisvaltaisen kuvan koko toimitusketjusta.

Kuinka valita oikea varastonhallintajärjestelmä

WMS- ja muiden varasto-ohjelmistoratkaisujen valitseminen voi vaikuttaa merkittävästi toiminnan tehokkuuteen. Ensimmäinen asia, joka on tehtävä, on varaston erityistarpeiden ja -vaatimusten perusteellinen arviointi.

Tärkeitä tekijöitä WMS:n valinnassa

 • Varaston koko
 • Tilausmäärä
 • Toimitusketjun monimutkaisuus
 • Nykyiset keskeiset kipukohdat

Kun vaatimukset on tunnistettu, on aika arvioida käytettävissä olevat ratkaisut ja määrittää, mikä niistä vastaa parhaiten yrityksesi tarpeita.

Mitä ominaisuuksia WMS:stä tulisi etsiä

 • Skaalautuvuus varmistaa, että WMS mukautuu kasvuusi
 • Saumaton integraatio olemassa olevien järjestelmien kanssa
 • Nopea toimitus ja toteutus
 • Käyttäjäystävälliset käyttöliittymät
 • Kattava koulutus ja tuki
 • Todistettu toimivuus
VALITSE VIISAASTI:Jotkut WMS-toimittajat ovat erikoistuneet tietyille aloille, kuten 3PL:ään tai lääketeollisuuteen. Varmista, että teet perusteellisen tutkimuksen käytettävissä olevista vaihtoehdoista ennen investointia.

 

Pilvipohjainen WMS vai kohteessa sijaitseva WMS?

Varastonhallintajärjestelmien kaksi pääluokkaa ovat pilvipohjaiset kohteessa sijaitsevat eli paikalliset ratkaisut. Pilvipohjainen WMS toimii etäpalvelimilla, joihin pääsee verkon kautta. Tämä helpottaa skaalausta ja tarjoaa joustavuutta ja kustannustehokkuutta.

Pilvipohjaiset ratkaisut vaativat yleensä vähemmän ennakkoinvestointeja, koska maksu tapahtuu todennäköisesti tilausperusteisesti.

Toisaalta paikalliset WMS-järjestelmät on asennettu ja niitä ylläpidetään paikallisilla palvelimilla. Tämä tarjoaa paremman hallinnan tietoinfrastruktuuriin, mutta vaatii usein korkeampia aloituskustannuksia ja pidempiä käyttöönottoaikoja.

“On käynnissä muutos, jossa pilvipohjaiset ratkaisut ovat yhä suositumpia. Etenkin Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa”, Josefsen sanoo.

Itsenäinen vai integroitu WMS?

Toinen tärkeä ero WMS-ratkaisujen välillä on, ovatko ne itsenäisiä vai integroituja.

Itsenäinen WMS keskittyy yksinomaan varastonhallintatoimintoihin, tarjoaa erikoisominaisuuksia ja toimii itsenäisesti muista liiketoimintasovelluksista.

Integroidut WMS-ratkaisut voidaan yhdistää saumattomasti muihin järjestelmiin, kuten olemassa olevaan ERP- tai CRM-järjestelmään. Tämä integraatio varmistaa yhtenäisen tiedonkulun koko liiketoiminnassa, mikä puolestaan mahdollistaa reaaliaikaisen päätöksenteon ja kattavamman toimitusketjun ymmärtämisen.

Entäpä WCS?

Toisin kuin WMS, joka keskittyy varastonhallintaan ja tilausten käsittelyyn, varaston ohjausjärjestelmä WCS (Warehouse Control System) on erityisesti suunniteltu hallitsemaan ja ohjaamaan materiaalinkäsittelylaitteita ja muita varaston järjestelmiä.

“WCS toimii varastoautomaation aivoina”, Josefsen selittää.

Element Logicin eManager on WCS räätälöitynä automaattiseen varastointi- ja keräilyjärjestelmään (AS/RS), AutoStoreen.

KOKEMUKSEN SYVÄLLÄ RINTAÄÄNELLÄ: Element Logic on alkuperäinen AutoStore-kumppani 30 vuoden kokemuksella. eManager on kehitetty parantamaan AutoStore-laitteistoa, ja se voidaan integroida lähes kaikkiin tunnettuihin WMS-ratkaisuihin.
KOKEMUKSEN SYVÄLLÄ RINTAÄÄNELLÄ: Element Logic on alkuperäinen AutoStore-kumppani 30 vuoden kokemuksella. eManager on kehitetty parantamaan AutoStore-laitteistoa, ja se voidaan integroida lähes kaikkiin tunnettuihin WMS-ratkaisuihin.

 

eManager ja muut WCS-ratkaisut valvovat seuraavia tehtäviä:

 • Automaattiset varastointi- ja keräilyjärjestelmät (AS/RS)
 • Kuljetinjärjestelmät
 • Lajittelulaitteet
 • Muut koneet

WMS toimii usein yhdessä WCS:n kanssa. WMS voi tarjota strategisen suunnan, ja WCS suorittaa varastotoimintojen taktiset aspektit.

“WCS on välttämätön varastoille, jotka pyrkivät tehostamaan automaatiota, virtaviivaistamaan materiaalinkäsittelyä ja saavuttamaan korkeamman toiminnan tehokkuuden”, Josefsen sanoo. 

WMS- ja WCS-ratkaisut alkavat pikkuhiljaa yhdistää toimintojaan, ja tulevaisuudessa siintää jo muutos, jossa varastot tarvitsevat vain jompaakumpaa pysyäkseen kilpailukykyisinä.

TEHOKKUUDEN KASVU: WCS, eManager, on AutoStoren aivot. Se on helppokäyttöinen, helppo oppia ja parantaa tehokkuutta jopa 100 prosenttia.
TEHOKKUUDEN KASVU: WCS, eManager, on AutoStoren aivot. Se on helppokäyttöinen, helppo oppia ja parantaa tehokkuutta jopa 100 prosenttia.

 

Täydellinen ohjelmistoekosysteemi

Jotta voi todella maksimoida varaston tehokkuuden, tarvitaan kokonainen ohjelmistoratkaisujen ekosysteemi.

”Olemme työskennelleet vuosikymmeniä kehittääksemme ainutlaatuisia ohjelmistoratkaisuja asiakkaillemme. Lisäämällä kolmannen osapuolen tietolähteitä tarjoamme tietopohjaisen varaston, joka lisää merkittävästi tarkkuutta, tuottavuutta  ja prosessointikapasiteettia”, Josefsen selittää.

WMS:n ja eManagerin (WCS) lisäksi kannattaa harkita investoimista näihin Element Logicin teknologioihin vapauttaakseen varaston täyden potentiaalin:

 • Tietoalusta, eLogiq
 • Ohjelmistotyökalupakki kaikkien automatisoitujen laitteiden integroimiseksi, eController
 • Robottikappaleiden poimintatekniikka, eOperator

eLogiq: Muuta tiedot teoiksi

Tietoalustamme mahdollistaa tietopohjaisen varastooptimoinnin. Alusta kerää, integroi ja käsittelee tietoja useista lähteistä tarjotakseen arvokkaita varaston suorituskykyä koskevia näkemyksiä, analyyseja ja ennusteita.

Lue lisää eLogicista

eController: Hallitse materiaalivirtojasi 

eController on ohjelmistotyökalupakkimme laitteiden integrointiin, kuten kuljetinjärjestelmät, laatikonkokoajat, pakkauskoneet ja niin edelleen.

Lue lisää eControllerista

eOperator: Sisälogistiikan tulevaisuus

Koneoppimisen ohjaama eOperator integroi robottikappaleenpoimintatekniikan AutoStoreen. Robottivarsi mahdollistaa tavaroiden automaattisen keräilyn ja sijoittamisen AutoStore-porteista.

Lue lisää eOperatorista

KUSTANNUSTEHOKAS: Kun AutoStore toimittaa tuotteen, robottikäsi (eOperator) poimii sen ja täyttää asiakkaan tilauksen suurella nopeudella.
KUSTANNUSTEHOKAS: Kun AutoStore toimittaa tuotteen, robottikäsi (eOperator) poimii sen ja täyttää asiakkaan tilauksen suurella nopeudella.

 

Element Logic kehittää tuotteita, jotka ovat nopeita ottaa käyttöön ja käyttää. Tuotteisiin keskittymisemme eroaa vahvasti muista, jotka työskentelevät enemmän projektikohtaisesti ohjelmistoratkaisujen toteuttamisessa.

“Plug-and-play-tuotteet, kuten eManager, eOperator, eController ja eLogiq, ovat parempia asiakkaillemme pitkällä aikavälillä. Ne on helppo skaalata, ja ne päivittyvät automaattisesti, kun tekniikkaa parannetaan”, Josefsen sanoo. 

 

Ota yhteyttä, niin kerromme kuinka ohjelmistotuotteemme voivat parantaa varastoasi

Ota yhteyttä!

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up